Zbirka OZE

Odsek za zgodovino pri NŠK deluje na treh področjih:

  • arhivska dejavnost
  • muzejska dejavnost
  • raziskovanje

 

ARHIV

Odsek zbira in hrani gradivo o življenju in delu Slovencev v Trstu in na Tržaškem. Manj gradiva je o Slovencih v Gorici in na Goriškem, v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Primeri  gradiva v digitalni obliki so dostopni na spletni strani Sistory.

Opis arhivske dejavnosti

 

 

MUZEJSKA ZBIRKA

Sestavljajo jo predmeti in drugo gradivo, ki priča o življenju in delovanju Slovencev v Italiji, posebno o tistih na Tržaškem.

Opis muzejske zbirke


 

 

 

RAZISKOVANJE

Raziskovalno delo na različnih področjih opravljajo zaposleni raziskovalci in zunanji sodelavci.

Opis raziskovalne dejavnosti