SSKJ2

Po izidu Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012) je bila zaradi potrebe po premostitvi prehodnega obdobja do izida novega slovarja slovenskega jezika sprejeta odločitev za pripravo druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Prvi izdaji je bilo dodano novejše slovensko besedje in novi pomeni, ki so nastali ali se uveljavili v zadnjih desetletjih, posodobljeni pa so bili tudi nekateri zgledi, razlage in posamezne oznake.
Za VSTOP potrebujete številko članske izkaznice Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra ter geslo, ki ga uporabljate za vstop v Mojo knjižnico. Člani Narodne in študijske knjižnice lahko oboje pridobijo v Narodni in študijski knjižnici.  Zanje je vpis v koprsko knjižnico brezplačen.