DOBER TEK ! Dnevi evropske kulturne dediščine

V okviru teme DOBER TEK! za Dneve evropske kulturne dediščine želimo skupaj z vami odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi, pa naj gre za nepremično, premično ali nesnovno dediščino. Od znanj in spretnosti do šeg in navad; od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln; od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov. Dnevi evropske kulturne dediščine se bodo odvijali od 25. septembra do 9. oktobra 2021. K sodelovanju vabimo razna društva ali posameznike, da se vključijo v projekt  v obliki video posnetka ali dogodka z upanjem,  da bomo septembra lahko sledili prireditvam v prisotnosti

Rok za oddajo prijav v program dogodkov in dejavnosti v letu 2021 na spletnem mestu je 20. maj 2021. Obrazec  po tem datumu bo na voljo za vpis dogodkov, ki bodo objavljeni v spletnem napovedniku. Dogodki, ki bodo prijavljeni po 20. maju, ne bodo vključeni v tiskano brošuro temveč le na spletnem napovedniku dogodkov.

Za informacije: Odsek za zgodovino in etnografio pri NŠK, tel 040 9896152, mail odsek@knjiznica.it

Pod okriljem Sveta Evrope so poleg nacionalnih dostopne tudi skupne spletne strani (http://pjp-eu.coe.int/en/web/ehd-jep/home), na katerih so informacije o organizaciji, ciljih, poslanstvu DEKD kot tudi o sodelujočih državah.