Kamra

KAMRA nudi dostop do digitaliziranih dokumentov, slik in drugih vsebin s področja domoznanstva, katerih originale hranijo v knjižnicah, muzejih in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Naj Vam bo pogled v preteklost izhodišče za načrtovanje prihodnosti.