Medknjižnična izposoja

Medoddelčna izposoja

Knjižnica nudi možnost medoddelčne izposoje med tržaškim in goriškim sedežem. Izmenjava gradiva poteka enkrat tedensko.

Pred naročilom vam priporočamo, da s knjižničarjem preverite datum dostave gradiva. Gradivo iz medoddelčne izposoje si lahko izposodite na dom in ga lahko vrnete v obeh oddelkih.


.

Medknjižnična izposoja

Če gradiva nimamo, ga lahko za vas naročimo iz druge slovenske knjižnice, ki ga naši knjižnici posodi za določen čas, članke in sestavke pa posreduje v obliki fotokopij ali v elektronski obliki.

Gradiva iz medbibliotečne izposoje ni mogoče odnesti na dom. Ceno za ta način izposoje določi uprava knjižnice. Gradivo lahko naročite osebno v knjižnici ali po elektronski pošti (trst@knjiznica.it – tržaški oddelek, gorica@knjiznica.it –  goriški oddelek).

Ob naročilu se uporabnik obveže, da bo spoštoval avtorske in sorodne pravice pri uporabi gradiva, da bo ob prevzemu gradiva poravnal vse stroške, ki bodo nastali z medknjižnično izposojo, ter da bo poravnal stroške tudi v primeru, da gradiva ne bo prevzel.

Med Feiglovo knjižnico in knjižnicami Goriškega pokrajinskega knjižničnega sistema deluje brezplačna medknjižnična izposoja.  Za tovrstno uslugo je potrebna izkaznica sistema, ki vam jo lahko izda goriška knjižnica. Gradivo prinesejo v knjižnico enkrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih.  Katalog sistema je dostopen na strani http://bibliogo.ccm.it.