Navodila za založnike

Kaj je CIP?

CIP (cataloguing-in-publication) je akronim za kataložni zapis o publikaciji. Pripravi ga knjižnicar v skladu z mednarodnimi pravili za katalogizacijo in vsebuje bibliografski zapis in ostale podatke za dostop v katalogih. CIP je običajno natisnjen v izdelani obliki na hrbtu notranje naslovne strani in je ločen od drugih podatkov. Založnik mora upoštevati obliko in ločila, ki jih je določil avtor CIP-a. CIP ni nadomestilo za kolofon.

 

Namen CIP-a

– predstaviti vsebino in obliko slovenske knjige tistemu, ki ne obvlada slovenskega jezika;

– omogočiti pripravo publikacije Knjige v tisku;

– skrajšati čas obdelave določene bibliografske enote, kar omogoča hitrejšo dostopnost publikacije;

– pospeševati pretok informacij;

– olajšati delo tistim knjižnicam, ki nimajo strokovnega osebja za obdelavo publikacij in izgradnjo katalogov;

– standardizirati bibliografski opis;

– izvajati bibliografsko kontrolo v državi in izven nje;

– knjigarnam olajšati razvrščanje v tematske sklope.

 

Za pripravo CIP-a potrebujemo:

– notranjo naslovno stran

– kolofon

– ostale prednje strani in kazalo vsebine

– številko  ISBN (če jo založnik ima)

Gradivo prejemamo na naslovu trst@knjiznica.it.

Narodna in študijska knjižnica ne more prevzeti odgovornosti za pravilnost posredovanih podatkov,  zanje odgovarjajo založniki sami.

 

Narodna in študijska knjižnica hrani kulturno dediščino Slovencev v Italiji. V ta namen tudi zbira, hrani in popisuje gradivo, katerega avtor je Slovenec iz Italije, ne glede na državo, v kateri je enota izšla, ki ga je založila slovenska založba v Italiji ali pa obravnava Slovence ali Slovenijo in je prav tako izšlo v Italiji. Popolnost zbirke je odvisna tudi od gradiva, ki ga razni založniki pošiljajo v knjižnico,  zato jih pozivamo, naj nam pomagajo dopolnjevati naš fond.

Založniki lahko gradivo dostavijo na sledeča naslova:

Narodna in študijska knjižnica, Ul. San Francesco 20, 34133 Trst / Trieste

Slovenska knjižnica D. Feigel, Corso Verdi 51, 34170 Gorica / Gorizia