Vpisnica

Vpisati se je mogoče na tržaškem in goriškem oddelku Narodne in študijske knjižnice. Obiskovalec knjižnice lahko postane vsakdo, ki s podpisom vpisnice sprejme pravilnik in plača letni prispevek. Ob vpisu podpiše vsak nov obiskovalec pravilnik, v katerem so navedena splošna pravila, pravice in dolžnosti, ki jih mora vsak upoštevati pri izposoji gradiva in uporabi ostalih storitev v knjižnici.

Osebne podatke bo knjižnica uporabila izključno za vodenje evidence o izposoji gradiva in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o upravljanju osebnih podatkov so dostopne v dokumentu Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov.