Zbirka OZE

Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice zbira, hrani in ovrednoti gradivo o življenju in delu slovenske skupnosti v Italiji. Vsak dokument postane tako pričevalec nekega obdodja in dogodka, je nosilec nekega spomina. Posamezniki in družba brez spomina nimajo ne preteklosti, ne sedanjosti in niti prihodnosti.

 

Na Odseku zbiramo dokumentarno gradivo, ki služi kot vir za raziskave ali pa izraža materialne in nematerialne stvaritve človeške družbe. Zbirko gradiva razvrščamo v sledeče sklope:

 

– osebni fondi (več o tem)

– arhivi institucij (več o tem)

– tematske zbirke dokumentarnega gradiva (več o tem)

– fototeka (več o tem)

– kulturno-zgodovinska zbirka predmetov (več o tem)