Archivi delle associazioni e istituzioni

Enti culturali, economici, educativi e scolastici, sociali (clicare su ciascun nome per visualizzare una descrizione dettagliata in sloveno):

 

Česká beseda (poi Československá beseda, 1909-1939)

Ciril-Metodova šola pri Sv. Jakobu (Scuola della società dei S.S. Cirillo e Metodio, 1888-1930)

Corriere di Trieste (1945-1960)

Demokratična fronta Slovencev  (Fronte democratico sloveno) (1947-1955)

Društvena gostilna – Prosek (Trattoria sociale – Prosecco, 1905 –)

Goriška matica (Unione editoriale goriziana, 1919-1941)

INFORIT (1946-1958)

Kmetijska in vrtnarska družba za Trst in okolico (Società agricola triestina, 1894-1932)

Konsumno in gospodarsko društvo v Sv. Križu (Unione cooperativa di consumo a Santa Croce, 1898-1934)

Mladinska iniciativa (Iniziativa giovanile) (1960-1966)

Neodvisna socialistična zveza (Unione socialista indipendente, 1948-1968)

Obrtnijsko društvo Barkovlje (Società cooperativa industriale di Barcola, 1883-1935)

Odbor za proslavo bazoviških žrtev (Comitato per le onoranze degli eroi di Basovizza) (1945-2012)

Odbor za zgraditev Kulturnega doma  (Comitato per la costruzione del Kulturni dom) (1946-1965)

Osnovna šola Bazoviški junaki v Rojanu Scuola elementare con lingua d’insegnamento slovena Bazoviški junaki – Roiano(1862 – 1999)

Perva vrdelska mertvaška bratovščina (Pogrebno društvo na Vrdeli – Sv. Ivan, 1869 –) (Società funeraria Guardiella – S. Giovanni)

Planinski dom Mangart (1972-1991)

Pogrebno društvo »Jožef Arimatej« v Lonjerju (Società funeraria Jožef Arimatej in Longera, 1893-1952)

Pogrebno društvo v Barkovljah (Società funeraria di Barcola, 1872 – 1981?)

Pogrebno društvo v Rojanu (Società funeraria di Roiano, 1891-)

Il progresso (1945-1955)

Razgledi in drugi časopisi (Razgledi e altri periodici)(1946-1955)

SLORI – Slovenski razsikovalni inštitut/Istituto sloveno di ricerche (1974-1995)

Slovenska demokratska zveza  (Lega democratica slovena) (1947-1968)

Slovenska obrtna nadaljevalna šola  (Scuola per l’avviamento professionale) 1912-1918

Slovensko-italijanska antifašistična unija / Unione antifascista italo-slovena (1945-1954)

Šolsko društvo (Associazione degli insegnanti ) (1922-1927)

Srečanje učencev Ciril-Metodove šole (Incontro degli alunni della Scuola della società dei S.S. Cirillo e Metodio, 1969-1988)

Tednik Soča (Settimanale Soča, 1947-1963)

Tiskarna Edinost (Tipografia consorziale, 1930-1945, Zadružna tiskarna, 1945-1952, Graphis, 1952- )

Tržaška posojilnica in hranilnica (Cassa triestina di credito e depositi, 1891-1942)

UIVOD (1945-1956)

Zadruga opravičenih posestnikov – Gropada (Consorzio dei legittimi proprietari Gropada)

Založništvo tržaškega tiska e giornale Gospodarstvo (Editoriale stampa triestina e il giornale Gospodarstvo)

Zbor Jacobus Gallus -prej/prima Komorni zbor Trst, 1945-1959) (Coro Jacobus Gallus)

Zveza društev telesne vzgoje / Unione circoli educazione fisica (1945-1952)

Zveza enotnih razrednih sindikatov STO-ja / Confederazione sindacati unici classisti del TLT (1945-1961)

 

 

Altri fondi archivistici presenti e per i quali sono in preparazione inventari dettagliati:

Hranilnica in posojilnica – Boljunec

Jadranska banka

Kasta

Kmečka zveza

Prosvetno društvo Barkovlje

Prosvetno društvo France Prešeren

Prosvetno društvo Ivan Cankar

Prosvetno društvo Rade Pregarc

Prosvetno društvo Simon Jenko

Prosvetno društvo Slavko Škamperle

Revija Galeb

Slovenska prosvetna zveza / Slovensko-hrvaška prosvetna zveza

Zveza vojnih invalidov