COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

FONDI ARHIVISTICI PERSONALI

Le persone che hanno modellato la vita culturale, sociale, politica ed economica della comunità nazionale slovena in Italia dal XIX secolo (clicare su ciascun nome per visualizzare una descrizione dettagliata in sloveno):

B Andrej Budal (Štandrež/Sant’Andrea, 1889 – Trst/Trieste, 1972)
ČAndrej Čok (Lonjer/Longera, 1884 – S. Giminiano, 1942)
 Ivan Marija Čok (Lonjer/Longera, 1886 – New York, 1948)
DGojmir Demšar (Mokronog, 1915 – Trst/Trieste, 2012)
 Marjan (Mario) Dolgan (Trst/Trieste, 1923 – Gorica/Gorizia, 1996)
FJanko Furlan (Mavhinje/Malchina, 1888 – Nabrežina/Aurisina, 1967)
GDrago (Carlo) Godina (Škedenj/Servola, 1876 – Trst/Trieste, 1965)
HDušan Hreščak (Lokve pri Divači, 1909 – Trst/Trieste, 1991)
 Stanka Hrovatin (Trst/Trieste, 1929)
 Franc Husu (Prosek/Prosecco, 1915 – Roma, 2003)
J
Zorko Jelinčič (Log pod Mangartom, 1900 – Trs/Triestet, 1965)
KAnton Kacin (Spodnja Idrija, 1901 – Trst/Trieste, 1984)
 Anton Kapelj (Stara Sušica pri Košani, 1920 – Sežana, 1998)
 Pavla in Tončka Kolarič (Trst/Trieste 1905 – Trst/Trieste 1990, Trst/Trieste 1906 – Trst/Trieste 1990)
 Družina Košuta/La famiglia Košuta (Trst/Trieste 1930-1980)
 Franjo Kosovel (Trst/Trieste, 1906 – Trst/Trieste, 1990)
L
Eugenio Laurenti (Trst/Trieste, 1913 – Trst/Trieste, 1993)
MMario Magajna (Trst/Trieste, 1916 – Trst/Trieste, 2007)
 Anica Martelanc (Barkovlje/Barcola, 1890 – Ljubljana, 1986)
PDrago Pahor (Škedenj/Servola, 1905 – Trst/Trieste, 1980)
 Roman Pahor (Trst/Trieste 1903 – Izola/Isola 1951)
 Just Pertot (Barkovlje/Barcola, 1876 – Zagreb, 1952)
 Bortolo Petronio (Piran/Pirano, 1897 – Koper/Capodistria, 1989)
 Družina Purger (1810-1892)
SArhiv družine SLAVIK / Fondo archivisto della famiglia SLAVIK (1900-2011)
Š
Šmuc Vojka (Logatec 1923 – Knin 1944)
TVenceslav – Slavko Tuta (Tolmin, 1908 – Tržič/Monfalcone, 1980)
VFran Venturini (Boljunec/Bagnoli della Rosandra, 1882 – Ljubljana, 1952)
 Ubald Vrabec (Trst/Trieste, 1905 – Izola, 1992)
ŽDrago Žerjal (Boršt/Sant’Antonio in Bosco, 1903 – Koper/Capodistria, 1991)
  

Altri fondi archivistici presenti e per i quali sono in preparazione inventari:

A Karlo Avguštinčič   B Andrej Bahun, Milan Bolčič, Karla Brana, Družina Briščik, Albin Bubnič, Družina Budin   C Družina Caharija   Č Ljubo Černe, Josip Čibej   D Jože Dekleva, Družina Delcraz-Mora   F Ferdinand Ferjančič, Karel Ferluga, Peter Flander, Constantino Franovich    G Danilo Glavina, Giovanni Gustinčič   K Družina Kalister, Eleonora Kerkoč Križmar, Valerija Kocijančič – Špela, Igor Kosmina, Jože Kosovel, Zmago Košuta, Josip Križman, Angel Kukanja   L Matija in Avgustin Lah   M Srečko Merlak   N Ivan Novak   O Josip Ota   P Francesco Pečar, Milivoj Pertot, Ivanka Piščanc, Družina Pregarc   R Boris Race, Sergij Radovič, Stanislav Renko   S Družina Samec, Mara Samsa, Družina Sardoč, Ferdinand Starec, Ernest Suban in Ljudmila Hrovatin   Š Ivan Šavlji, Karel Šiškovič, Franc Škerlj, Družina Škrinjar, Josip Šuštaršič   T Marija Trebec, Vladimir Turina, Angel Turk   U Armid Ukmar