Pravilnik Narodnega doma

Narodni dom je za Slovence v Italiji stavba z zgodovinskim in družbenim pomenom. Na podlagi zaščitnega zakona št. 38/2001, člen 19 so »prostori v poslopju Narodnega doma v ulici Filzi, 14 v Trstu namenjeni kulturnim in znanstvenim institucijam slovenskega jezika (začenši z Narodno in študijsko knjižnico) in italijanskega jezika, v skladu z obstoječimi dejavnostmi«.

Leta 2004 je bila podpisana pogodba s tržaško univerzo, na podlagi katere je NŠK prevzela upravo pritiličnih prostorov v Narodnem domu. Od februarja 2014 je v dvorani nameščen Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice.

Knjižnica daje na razpolago te prostore širši javnosti za kulturne dejavnosti, ki imajo kot glavni cilj spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivno uporabo slovenskega in italijanskega jezika v širšem prostoru.

1)      Prostori Oddelka za mlade bralce v Narodnem domu so na razpolago organizacijam in posameznikom za večjezične prireditve, ki so v skladu z zgoraj omenjenimi cilji, urnikom in dejavnostmi Oddelka za mlade bralce. Dvorana ni na razpolago za strankarska srečanja in predvolilne shode.

2)      Prostore upravlja NŠK, ki skrbi za njihovo oddajo in tehnično pomoč.

3)      Na prošnjo je na razpolago 40 stolov, ozvočenje, projektor in platno.

4)      Rezervacija prostorov je možna po predhodnem dogovoru z upravo NŠK po telefonu št. 0039 040 635629 ali po mailu – trst@knjiznica.it, vsaj 10 delovnih dni pred dogodkom. Vsaka organizacija ali posameznik, ki rezervira prostore, izpolni obrazec, ki je na spletni strani www.knjiznica.it in ga podpisanega vrne upravi NŠK (Ul. Sv. Frančiška, 20/I – Trst). Istočasno se z upravo dogovori za povračilo stroškov.

5)      Prireditve se morajo zaključiti pred 19.30, ko Univerza popolnoma zapre stavbo.

6)      Uporabniki prostorov so odgovorni za vsako škodo, ki bi nastala med urnikom prireditve.

7)      Uprava NŠK si pridži pravico, da lahko zavrne prošnje za uporabo, če niso v skladu z namembnostjo prostora. Odgovor bodo prosilci prejeli najkasneje 5 delovnih dni pred prireditvijo.