Pravilnik Narodnega doma

Narodni dom je za Slovence v Italiji stavba z zgodovinskim in družbenim pomenom. Na podlagi zaščitnega zakona št. 38/2001, člen 19 so »prostori v poslopju Narodnega doma v ulici Filzi, 14 v Trstu namenjeni kulturnim in znanstvenim institucijam slovenskega jezika (začenši z Narodno in študijsko knjižnico) in italijanskega jezika, v skladu z obstoječimi dejavnostmi«.

Leta 2004 je bila podpisana pogodba s tržaško univerzo, na podlagi katere je NŠK prevzela upravo pritiličnih prostorov v Narodnem domu. Od februarja 2014 je v dvorani nameščen Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice.

Knjižnica daje na razpolago te prostore širši javnosti za kulturne dejavnosti, ki imajo kot glavni cilj spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivno uporabo slovenskega in italijanskega jezika v širšem prostoru.

 1. Dvorana je na razpolago za kulturne, znanstvene in izobraževalne dejavnosti, ki imajo kot glavni cilj spodbujanje medkulturnega dialoga in promocijo avtohtonih jezikov. Dvorana ni na razpolago za strankarska srečanja in predvolilne shode.

 2. Dvorano upravlja NŠK, ki skrbi za oddajo prostorov. Rezervacija dvorane je možna samo za enodnevne dogodke in lahko sprejme največ 20 oseb.

 3. Rezervacija dvorane je možna po predhodnem dogovoru s knjižnico vsaj 10 dni pred dogodkom. Vsaka organizacija ali posameznik, ki rezervira dvorano, izpolni obrazec, ki je na spletni strani www.knjiznica.it in ga podpisanega odda Narodni in študijski knjižnici (Ul. sv. Frančiška 20, Trst) ali pošlje na elektronski naslov trst@knjiznica.it. Knjižnica bo potrdila rezervacijo dvorane in glede na trajanje dogodka sporočila višino stroškov.

 4. Uprava NŠK si pridržuje pravico, da lahko zavrne prošnjo za uporabo dvorane, če ni v skladu z načeli, ki so navedena v točki 1.

 5. Uporabnik prejme ključe prostorov in vsa potrebna navodila za njihovo uporabo. Ob prevzemu ključev je dolžan predhodno poravnati dogovorjene stroške in podpisati izjavo o dobrem ravnanju s prostori.

 6. Ni dovoljeno posegati v obstoječo opremo in v knjižnično gradivo. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči v času uporabe dvorane.

 7. Na izrecno prošnjo uporabnikov so na razpolago projektor, ozvočenje in wi-fi.

 8. Ni dovoljeno premikanje ali prekrivanje predmetov, ki so del postavljene razstave.

 9. Ni dovoljeno lepljenje na zidove in okna.

 10. Pri promociji dogodka (vabila, letaki, spletno obveščanje idr.) je obvezno navesti naslov v sledeči obliki: Narodni dom – Oddelek za mlade bralce NŠK, Ul. Filzi 14, Trst.

 11. Uporabnik je odgovoren za izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, ki jih predvideva zakon.

 

Prireditve se morajo zaključiti pred 19.30, ko Univerza popolnoma zapre stavbo.