Pravilnik Trgovskega doma

 1. Dvorana je na razpolago za kulturne, znanstvene in izobraževalne dejavnosti, ki imajo kot glavni cilj spodbujanje medkulturnega dialoga širšega goriškega prostora in promocijo avtohtonih jezikov. Dvorana ni na razpolago za strankarska srečanja in predvolilne shode.
 2. Dvorano upravlja NŠK-Feiglova knjižnica, ki skrbi za oddajo prostorov. Rezervacija dvorane je možna samo za enodnevne dogodke.
 3. Rezervacija dvorane je možna po predhodnem dogovoru s knjižnico vsaj 10 dni pred dogodkom. Vsaka organizacija ali posameznik, ki rezervira dvorano, izpolni obrazec, ki je na spletni strani www.knjiznica.it in ga podpisanega izroči Feiglovi knjižnici ali pošlje na mail gorica@knjiznica.it. Knjižnica bo potrdila rezervacijo dvorane in glede na trajanje dogodka sporočila višino stroškov.
 4. Uprava NŠK si pridržuje pravico, da lahko zavrne prošnjo za uporabo dvorane, če ni v skladu z načeli, ki so navedena v točki 1.
 5. Uporabnik prejme ključe prostorov in vsa potrebna navodila za njihovo uporabo. Ob prevzemu ključev je dolžan predhodno poravnati dogovorjene stroške in podpisati izjavo o dobrem ravnanju s prostori.
 6. Ni dovoljeno posegati v obstoječo opremo. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči v času uporabe dvorane.
 7. Na izrecno prošnjo uporabnikov je na razpolago projektor, ozvočenje in wi-fi.
 8. Ni dovoljeno premikanje ali prekrivanje predmetov, ki so del stalne razstave (panoji, maketa in Fabianijev valj).
 9. Ni dovoljeno lepljenje na zidove in okna.
 10. Pri promociji dogodka (vabila, letaki, spletno obveščanje idr.) je obvezno navesti naslov v sledeči obliki: Trgovski dom, Korzo Verdi 52, Gorica.
 11. Uporabnik je odgovoren za izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, ki jih predvideva zakon.