Martina Ozbič: (NE)IZJEMNA VEČJEZIČNOST

25. oktober 2018

ob 17. uri v slovenščini

ob 18.15 v italijanščini

 

Dvo- in večjezičnost nista več izjemi. Vsi smo tako ali drugače večjezični govorci že z uporabo narečja/narečij. Desetletja nazaj družba dvojezičnosti ni bila naklonjena, danes pa vemo, da je uporaba večjega števila jezikov blagodejna za kognitivno delovanje ter življenje nasploh. Kako poteka razvoj dvojezičnih otrok? Katere so prednosti? Katere morebitne težave? Kako naj ravnamo v dvojezičnem okolju? Kako naj postopamo pri jezikovnih in govornih težavah/motnjah? O vsem tem se bomo pogovarjali med srečanjem z dr. Martino Ozbič, docentko, logopedinjo-surdopedagoginjo ter specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, aktivno tako na področju logopedske in specialno-pedagoške pomoči osebam ter družinam kot tudi na področju raziskovanja in univerzitetnega poučevanja.

 

Dr. Martina Ozbič, logopedinja in surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja, je v svojem dvajsetletnem delovanju poučevala na Univerzi v Ljubljani, zdaj na Fakulteti za družbene študije, občasno sodeluje z Univerzo v Trstu pri programu Logopedija, ob tem nudi strokovno pomoč osebam z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi ovirami ter učnimi težavami, razvojnimi težavami (najprej v Trstu, zdaj v Sežani); je avtorica številnih člankov o govorno-jezikovnem razvoju, odstopanjih, fonetiki in fonologiji, preventivi učnih težav, dvojezičnosti v slovenščini, italijanščini in angleščini. Posvetila se je tudi razvoju diagnostičnih logopedskih in specialno-pedagoških instrumentarijev v slovenščini tako za preventivo kot terapijo. Je aktivna raziskovalka: trenutno izvaja raziskavo v sodelovanju z Univerzo v Vidmu in IRCCS La Nostra Famiglia o govorno-jezikovnem razvoju dvojezičnih otrok, starih od 5 do 6 let, s tipičnim govorno-jezikovnim razvojem ter z govorno-jezikovno motnjo, ter o vplivu dvojezičnosti na kognitivne sposobnosti. Poleg omenjenega sodelovanja aktivno sodeluje še z University of British Columbia – Kanada, v preteklosti pa je med prirejanjem logopedskega instrumentarija sodelovala še z McGill University, Montreal, University of Toronto, Kanada, University of Waterloo, Kanada, University of Richmond, ZDA, Charles Sturt University, Avstralija idr. Je mama treh sinov. Ljubi glasbo, gore, likovno umetnost.