O bralni akciji

Branje je lahko tudi v tem obdobju, ko smo prisiljeni biti doma, prijetno in koristno opravilo, ki nam daje možnost, da se poglobimo v različne teme, za katere si včasih težko vzamemo čas.

V Narodni in študijski knjižnici smo na začetku februarja sprožili bralno akcijo, s katero želimo spodbuditi k branju knjig o dogajanju na Primorskem med obema vojnama. Naslovili smo jo Pod svinčenim nebom. Izbrali smo 34 literarnih del in spominskih zapisov Primorcev, ki so živeli v tistem obdobju, in jo naslovili Pod svinčenim nebom. K akciji so pristopile tudi knjižnice z Opčin, s Proseka in iz Saleža in Gorice. Vabimo vas, da se vanjo vključite tudi sedaj, ko so vse knjižnice zaprte, saj je na sezmanu kar nekaj knjig, ki jih mnogi hranite na domačih policah, saj so bile nekatere tudi vključene v vsakoletne knjižne pakete Založništva tržaškega tiska in Goriške Mohorjeve družbe. Marsikdo ima doma Sardočevo Tigrovo sled ali Jelinčičeve spomine Pod svinčenim nebom, pa pripoved Lide Turk o Zori Perello in Moje in vaše zgodbe Josipa Kravosa, da ne omenimo Pahorjeve Grmade v pristanu, Bevkovega Kaplana Martina Čedermace in Čermeljevih spominov, če se omejimo samo na nekatere. Na spletni strani NŠK lahko prejmete več informacij o akciji in preberete seznam vključenih del.

Ko bodo knjižnice ponovno odprte, pa se zglasite v omenjenih knjižnicah, kjer boste izpolnili bralno znamenje s svojimi podatki in s podatki o prebranem delu ter s tem potrdili, da ste pristopili k pobudi, ki se bo zaključila 14. julija. Vse sodelujoče pa bomo na koncu povabili na posebno prireditev, vsebina katere je zaenkrat še zavita v skrivnost.