Odbor in osebje

UPRAVNI ODBOR
Marisa Skerkpredsednica
Livio Semoličpodpredsednik
Ivo Corvapodpredsednik
Tanja Vesselblagajničarka
Milko Di Battistatajnik
Martin Drufovkačlan
Martina Strainčlanica

 

NADZORNI ODBOR
Julijan Čavdek
Ksenija Dobrila
Alenka Florenin

 


ZAPOSLENO OSEBJE

Luisa Gergolet

direktor

0481 531733

direktor@knjiznica.it

Karin Kocijančič

računovodkinja

0481 531733

uprava@knjiznica.it

Jasmin Kovic

promocija dogodkov

0481 531733

promo@knjiznica.it

 

 

Narodna in študijska knjižnica, Trst

Ksenija Majovski

bibliotekarka

040 635629

trst@knjiznica.it

Nina Racek

knjižničarka

040 635629

trst@knjiznica.it

Viviana Vodopivec

bibliotekarka

040 635629

trst@knjiznica.it

 

 

Slovenska knjižnica D. Feigel, Gorica

Breda Bertalanič

knjižničarka

0481 531733

gorica@knjiznica.it

Martina Humar

bibliotekarka

0481 531733

gorica@knjiznica.it

Odsek za zgodovino in etnografijo, Trst

Gabriela Caharija

knjižničarka

040 9896152

odsek@knjiznica.it

Štefan Čok

raziskovalec

040 9896152

odsek@knjiznica.it

 

Oddelek za mlade bralce, Trst

Alenka Hrovatinknjižničarka040 9896153mladinskioddelek@knjiznica.it
Ivana Sobanknjižničarka040 9896153mladinskioddelek@knjiznica.it