Odbor in osebje

UPRAVNI ODBOR
Marisa Skerk  predsednica
Livio Semolič  podpredsednik
Ivo Corva  podpredsednik
Tanja Vessel  blagajničarka
Milko Di Battista  tajnik
Martin Drufovka član
Martina Strain članica

 

NADZORNI ODBOR
Julijan Čavdek
Ksenija Dobrila
Alenka Florenin

 


ZAPOSLENO OSEBJE
Luisa Gergolet  direktorica  0481 531733 uprava@knjiznica.it

Narodna in študijska knjižnica, Trst

Gabriela Caharija knjižničarka 040 635629 trst@knjiznica.it
Ksenija Majovski bibliotekarka 040 635629 trst@knjiznica.it
Viviana Vodopivec knjižničarka 040 635629 trst@knjiznica.it

Slovenska knjižnica D. Feigel, Gorica

Breda Bertalanič knjižničarka 0481 531733 gorica@knjiznica.it
Luisa Gergolet knjižničarka 0481 531733 gorica@knjiznica.it
Martina Humar knjižničarka 0481 531733

 

Odsek za zgodovino in etnografijo, Trst

Gabriela Caharija knjižničarka 040 9896152 odsek@knjiznica.it
Štefan Čok raziskovalec 040 9896152 odsek@knjiznica.it
Martina Humar knjižničarka 040 9896152

Oddelek za mlade bralce, Trst

Alenka Hrovatin  knjižničarka 040 9896153 mladinskioddelek@knjiznica.it
Ivana Soban knjižničarka 040 9896153 mladinskioddelek@knjiznica.it