Pod svinčenim nebom – seznam knjig

KNJIŽEVNOST

Bevk France: Črni bratje

Bevk France: Kaplan Martin Čedermac

Jelinčič Dušan: Upor obsojenih

Kraigher Nada: Iz moje tržaške mape

Kravos Bogomila: Zgodba mojega očeta

Kravos Josip: Moje in vaše zgodbe

Pahor Boris: Grmada v pristanu

Pahor Boris: Parnik trobi nji

Pahor Boris: Trg Oberdan

Pavletič Bojan: Devet velikih jokov

Premrl Radoslava: Moj brat Janko-Vojko

Rebula Alojz: Kačja roža

Turk Lida: Zora

 

SPOMINSKI ZAPISI in PRIČEVANJA

Bevk France: Mrak za rešetkami

Čermelj Lavo: Med prvim in drugim tržaškim procesom  

Čermelj Lavo: Ob tržaškem procesu 1941

Čermelj Lavo: Spomini na moja tržaška leta

Hočevar Pavla: Pot se vije

Jelinčič Zorko: Pod rdečim svinčnikom

Jelinčič Zorko: Pod svinčenim nebom

Jurca Leopold: Moja leta v Istri pod fašizmom  

Kurinčič Franc: Na tej in na oni strani oceana

Rejec Albert, Černač Tone, Vadnjal Jože: Pričevanja o Tigru

Sardoč Dorče: Tigrova sled

Sfiligoj Avgust: Boj Slovencev pod fašizmom za narodne pravice

Škrap Milko: Uporna mladina

Španger Vekoslav: Bazoviški spomenik

Švara Vlado: S slovensko pesmijo skozi življenje

Tuta Slavko: Cena za svobodo

Vergan Jože: Od Marezig do Madrida

Zidar Alojz: Doživetja tigrovca partizana

Žerjal Drago: Spomini in razlage

 

KNJIGI O NARODNEM DOMU

Narodni dom – Balkan: ob 80-letnici požiga

Narodni dom v Trstu: 1904 – 1920