Primorci beremo 2017

Projekt Primorci beremo bo letos v primorskih knjižnicah potekal že enajsto leto. Knjige si lahko izposodite v  Narodni in študijski knjižnici v Trstu, v knjižnici Damirja Feigla v Gorici, v knjižnici P. Tomažiča in tovarišev na Opčinah, v občinskih knjižnicah v Saležu, Nabrežini, Miljah ter v knjižnici B. Pahorja na Proseku.

Primorske knjižnice bomo bralce nagovarjale k branju sodobnih slovenskih avtorjev. Letos smo na seznam uvrstili 62 proznih del in 13 pesniških zbirk, med katerimi najdete tudi izbor mladinskega leposlovja in nekaj klasičnih del slovenskih avtorjev, ki se jih bomo letos spomnili ob okroglih obletnicah. S posebno oznako smo označili leposlovna dela, ki so v obliki elektronskih knjig dostopna na portalu Biblos. Kot novost smo letos na seznam dodali nekaj strokovnih del slovenskih avtorjev.

Kdo lahko sodeluje? Člani knjižnice, starejši od 15 let.

Kakšna so pravila? Izberete lahko katero koli knjigo s seznama Primorci beremo, eno (prozno ali pesniško) delo slovenskega avtorja pa je lahko vaša izbira. Ob izposoji vprašajte za bralno znamenje, na katerega boste lahko vpisali svoje misli in ocenili prebrane knjige. Ko boste knjigo prebrali, jo boste vrnili v knjižnico skupaj z izpolnjenim bralnim znamenjem. Bralci, ki bodo do zaključka akcije prebrali pet proznih del in eno pesniško zbirko, bodo na zaključni prireditvi prejeli nagrado in priznanje Primorci beremo.

Koliko časa traja projekt? Od 21. aprila do 11. novembra 2017.