SSKJ2

Po izidu Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012) je bila zaradi potrebe po premostitvi prehodnega obdobja do izida novega slovarja slovenskega jezika sprejeta odločitev za pripravo druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Prvi izdaji je bilo dodano novejše slovensko besedje in novi pomeni, ki so nastali ali se uveljavili v zadnjih desetletjih, posodobljeni pa so bili tudi nekateri zgledi, razlage in posamezne oznake.