Blog Archives

TS – Bogomila Kravos – O zgodovini Narodnega doma (1904-1920)

O zgodovini stavbe, ki jo je načrtoval Max Fabiani, in delovanju v njej bo s posebnim poudarkom na gledališki ustvarjalnosti v italijanščini spregovorila dr. Bogomila Kravos. Njeno predavanje bo uvedla video projekcija bogatega arhivskega gradiva.

Prireditelji: Slovenski klub v sodelovanju z društvoma Cizerouno in Tina Modotti ter Narodno in študijsko knjižnico

GO – Srečanje v Kulturnem domu

Kulturni dom Gorica, NŠK – Knjižnica Damira Feigla in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

vabijo na srečanje

POT ŽIVEGA SREBRA IZ IDRIJE V TRST V NAPOLEONOVIH ČASIH

predaval bo Gorazd Humar

 

TS – Jezik – vez med vnuki in nonoti

KRU.T in Narodna in študijska knjižnica prirejata v sklopu vseživljenjskega učenja srečanje JEZIK – VEZ MED VNUKI IN NONOTI v četrtek, 18. aprila, ob 17. uri v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu.

Jezik ni le nabor enot in pravil uporabe teh enot (fonemi, besede, morfemi) v tvorjenju izjav, je tudi sredstvo prenosa izkušenj, znanja, spominov, nenazadnje kulture, identitete, vrednot. Zakaj je medgeneracijska komunikacija pomembna, kje so izzivi, katere so možne prepreke, kaj lahko dobrega postorijo dedki in babice za svoje vnuke z uporabo jezika ter na kaj morajo biti pazljivi vnuki (in sinovi, hčere), ko se sporazumevajo z nonoti, o vsem tem se bomo pogovarjali na srečanju z dr. Martino Ozbič, logopedinjo – surdopedagoginjo in specialno ter rehabilitacijsko pedagoginjo.

Vabljeni nonoti in none, vnuki in vnukinje ter vsi, ki jih zanimajo komunikacija, govorno-jezikovno sporazumevanje ter morebitne ovire.

Za dodatne informacije in prijave:

KRU.T ul. Cicerone 8, Trst – Tel. 040 360072
e-mail: krut.ts@tiscali.it

TS – Šola za starše z Majo Vreča, VZGOJA ZA INTERNET


V Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice načrtujemo v letošnjem šolskem letu serijo petih predavanj za starše, nonote, tete, strice, vzgojitelje, učitelje, profesorje, varuške in ostale odrasle, ki prihajajo v stik z mladimi. Predavanja bodo poglobila različne vzgojne vsebine: od (pri nas) vseskozi prisotnega vprašanja dvojezičnosti, preko spopadanja z otrokovimi šolskimi obveznostmi, zlatih pravil vzgajanja in zaupanja v svoje sposobnosti vzgajanja, vse do vprašanja varnosti na spletu. Povabljene predavateljice, strokovnjakinje z različnih področij humanističnih ved, se bodo osredotočile na vprašanja o vzgoji za različna starostna obdobja: nekatera predavanja bodo skušala razčistiti dvome pri vzgoji mlajših otrok, nekatera bodo zanimala starše večjih, šoloobveznih otrok, spet druga pa so bolj transverzalne narave in bodo lahko pritegnila marsikaterega poslušalca. Vzgoja otroka je pomembna. Vrednote, ki jih bomo vcepili otroku, bodo tiste vrednote, ki jih bo kot odrasel nesel s seboj v svet.

 

25. oktober 2018 ob 17. uri v slovenščini, ob 18.15 v italijanščini

Martina Ozbič

(NE)IZJEMNA VEČJEZIČNOST

 

29. november 2018 ob 17. uri

Maja Sedmak Cvelbar

KDO HODI V ŠOLO: OTROCI ALI STARŠI?

 

24. januar 2019 ob 17. uri

Katja Bilban, Tjaša Steiner

ZLATA PRAVILA VZGAJANJA

 

28. februar 2019 ob 17. uri

Tamara Pahor

ZAKAJ NE ZAUPAMO (VEČ) MAMI, KI JE V NAS?

 

21. marec 2019 ob 17. uri

Maja Vreča

VZGOJA ZA INTERNET

 

Predavanja bodo ob četrtkih v Oddelku za mlade bralce v Narodnem domu v Ul. Filzi 14 ob 17. uri. Predavatelji bodo predavali v slovenščini. Izjema je prvo predavanje z naslovom (Ne)izjemna večjezičnost, ki bo dvojezično: ob 17. uri bo predavanje v slovenščini, ob 18.15 pa v italijanščini. Predhodna najava in vpis nista potrebna.

Info: mladinskioddelek@knjiznica.it, 040/9896153 ali www.knjiznica.it. Sledite nam tudi na FB in instagramu. Lepo vabljeni!

 

Promocijski material:

BROŠURA

PLAKAT

TS – GRADIŠČA NA TRŽAŠKEM KRASU

KRUT in NŠK  priredita

sklopu projekta SLOVENCI SKOZI STOLETJA

predavanje prof. Lidije Rupel

GRADIŠČA  NA TRŽAŠKEM KRASU

Predavanje sodi v okvir  srečanj bralnega krožka Skupaj s knjigo.

 

 

Pobuda izpeljana s podporo Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia