COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Dostopnost gradiva

Gradivo je uporabnikom dostopno po predhodnem dogovoru.

Uporabnik naroči gradivo prek obrazca (PDF). Nato ga pošlje na e-mail naslov odsek@knjiznica.it.

Na osnovi prošnje bo osebje pripravilo gradivo in sporočilo datum za njegov ogled. Če uporabnik se ob napovedanem dnevu in uri ne pojavi in obenem ne obvesti osebja OZE o spremembi, bo naročeno gradivo naslednji delovni dan vrnjeno v skladišče in naročilo bo izničeno.