COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

E-viri

PROSTO DOSTOPNI E-VIRI

E-VIRI - PROSTO DOSTOPNI ZA NAŠE UPORABNIKE

S člansko izkaznico Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra, ki jo lahko pridobijo v NŠK

KPizkaznica

PLAČLJIVI E-VIRI