COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Založbe

MLADIKA

Ul. Donizetti 3
34133 Trst

tel.: 0039 040 348 08 18

redakcija@mladika.com

www.mladika.com

ZALOŽNIŠTVO TRŽAŠKEGA TISKA

Ul. Montecchi 6
34137 Trst

tel.: 0039 040 76 00 954

info@ztt-est.it

www.ztt-est.it

GORIŠKA MOHORJEVA DRUŽBA

Travnik, Piazza Vittoria 25
34170 Gorica

tel.: 0039 0481 533 177

mohorjeva@gmail.com

www.mohorjeva.it