COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Vabilo na redni občni zbor 2023

Upravni odbor NŠK sklicuje redni občni zbor Narodne in študijske knjižnice, ki bo v prvem sklicu 13. 6. 2023 ob 17. uri in v drugem sklicu 13. 6. 2023 ob 18. uri v prostorih Feiglove knjižnice v Trgovskem domu v Gorici (večnamenska dvorana).

Dnevni red:

1. uvodni pozdrav predsednice,
2. poročilo o delovanju v letu 2022,
3. predstavitev delovanja in smernic za leto 2023,
4. predstavitev notranjega pravilnika,
5. predstavitev obračuna za leto 2022 in proračuna za leto 2023,
6. poročilo nadzornega odbora,
7. razprava,
8. odobritev obračuna, proračuna in notranjega pravilnika,
9. razno.

Z odličnimi pozdravi,

Marisa Skerk
Predsednica NŠK