COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

DRŽAVNA PROSTOVOLJNA CIVILNA SLUŽBA 2024 ZA MLADE V NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI

Obožuješ knjige? Delo z ljudmi? Želiš civilno službo opravljati v knjižnici? NŠK išče dve osebi (1 v Trstu in 1 v Gorici). Pohiti in se prijavi na razpis univerzalne civilne službe do 15. februarja 2024 (do 14. ure).

ROK ZA PRIJAVE JE PODALJŠAN DO 22. FEBRUARJA (DO 14. URE).

Civilna služba je priložnost, ki jo italijanska država ponuja mladim med 18. in 28. letom starosti, da eno leto (12 mesecev) svojega življenja preživijo namenijo spoznavanju novih delovnih in kulturnih ambientov ter za katero je predvideno mesečno nadomestilo. Največja ustanova, ki se ciljno ukvarja s civilno službo tako na državnem kot tudi na deželnem nivoju, je združenje Arci Servizio Civile, ki združuje številna društva in institucije. Med članicami so tudi slovenske ustanove. Obstaja torej možnost opravljanja civilne službe tudi v slovenskem jeziku v slovenskih krogih, ARCI Servizio Civile pa obenem razpisuje številne druge projekte.

Zveza slovenskih kulturnih društev je letos na razpis prijavila projekt Scambio di COOLture – Izmenjava COOLtur, kjer je razpisanih 7 mest. Mladi se lahko tako bistveno približajo društveni realnosti Slovencev v Italiji in odkrivajo delovanje več slovenskih kulturnih ustanov, med katerimi je tudi Narodna in študijska knjižnica, ki pri projektu sodeluje kot partner in nudi 2 mesti (1 v Gorici in 1 v Trstu). Tisti, ki bodo službo opravljali v knjižnici, bodo opravljali raznolika dela, ki jih običajno počnejo knjižničarji: stik z obiskovalci knjižnice, pomoč pri iskanju gradiva v knjižnici, upravljanje družbenih omrežij knjižnice in pomoč pri organizaciji dogodkov knjižnice.

Začetek opravljanja civilne službe je predviden konec maja 2024. Prostovoljci morajo opraviti 1145 ur v teku 12 mesecev, kar pomeni približno 5 ur na dan, na voljo imajo tudi 20 dni dopusta. Predvideno je tudi mesečno nadomestilo v višini približno 500 evrov in morebitni bolniški dopust. Prijavijo se lahko mladi, ki so do izteka roka razpisa (se pravi vključno s 15. februarjem) že dopolnili 18 let in niso še dopolnili 28 let. Razpis ni namenjen le italijanskim državljanom (čeprav je znanje italijanščine toplo priporočeno), kajti je pogoj za prijavo stalno prebivališče v državah EU.

Za civilno službo se običajno odločajo višješolci, ki so pravkar maturirali in ne vedo, ali bi se vpisali na Univerzo, študentje, ki so pravkar diplomirali, ali ki zaključujejo študij in bi se počasi približali svetu dela, mladi, ki so brezposelni in tisti, ki bi si želeli drugačne izkušnje v življenju. Formalno je tudi možno civilno službo opravljati ob univerzitetnem študiju ali službi, če to dovolijo praktične možnosti, ki so vezane na porazdelitev ur v tednu.

PRIJAVE NA: domandaonline.serviziocivile.it

POZOR: Prijave potekajo samo preko spleta. Za prijavo potrebuješ digitalno identiteto SPID, življenjepis in sken osebnega dokumenta. Ob prijavi je treba izbrati projekt Zveze slovenskih kulturnih društev – in sedež opravljanja (Trst, Gorica ali Čedad).

VEČ INFORMACIJ: https://www.arciserviziocivile.it/fvg/scu-come-partecipare/ (v italijanščini)

ali

ARCI SERVIZIO CIVILE FVG
Zaposleni Arci Servizio Civile FVG na tržaškem sedežu so vsak dan med 10. in 12. ter 15. in 17. uro na voljo za vse informacije in tudi pomoč pri prijavi.

email: friuliveneziagiulia@ascmail.it
sedež: Ul. Fabio Severo 31, Trst
tel. 040 761683

NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA
promo@knjiznica.it
Trst: trst@knjiznica.it, 040 635629
Gorica: gorica@knjiznica.it, 0481 531733

ZSKD
pisarna v Trstu: trst@zskd.eu, 040635626
pisarna v Gorici: gorica@zskd.eu, 0481531495
pisarna v Čedadu: cedad@zskd.eu, 0432731386