COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Natečaj Fototeka.it

ODKRIVANJE IN OVREDNOTENJE FOTOGRAFSKEGA BOGASTVA MARIA MAGAJNE
Odsek za zgodovino in etnografijo NŠK in Društvo Bubnič-Magajna razpisujeta natečaj za mlade do 30. leta starosti za promocijo fotografskega gradiva Maria Magajne, ki je po novem dostopen na spletnem portalu Fototeka.it.

Narodna in študijska knjižnica, ki hrani fotografsko gradivo Maria Magajne v Fondu Primorski dnevnik, je v zadnjih letih s pomočjo deželnega razpisa uredila spletni portal Fototeka.it, ki omogoča iskanje po fotografskem fondu Maria Magajne. Ljubitelje fotografije pod tridesetim letom vabimo, da si na novem portalu ogledajo Magajnove fotografije in samostojno izberejo temo za fotografsko galerijo. Predlagana galerija, ki bo po mnenju ocenjevalne komisije najboljša, bo nagrajena in objavljena na spletnem portalu Fototeka.it.

PRAVILNIK NATEČAJA
1. člen: predmet in cilji natečaja
OZE NŠK in Društvo Bubnič-Magajna prirejata natečaj za promocijo fotografskega gradiva Maria Magajna, ki ga hrani OZE NŠK v Fondu Primorski dnevnik. Sodelujoči pri natečaju lahko svobodno izberejo tematiko oz. vsebine in nato oblikujejo fotografsko galerijo na to temo.

2. člen: časovnica
Prijave na razpis so možne od 15. maja dalje. Sodelujoči bodo imeli čas do 15. septembra, da oddajo svoje izdelke. Rezultate natečaja bomo sporočili do 31. oktobra.

3. člen: potek
Kdor želi sodelovati, posamezno ali kot skupina (največ 5 oseb do 30. leta starosti), naj pošlje prijavo na naslov OZE NŠK odsek@knjiznica.it. Sporočilo naj ima kot predmet »prijava na natečaj Fototeka.it«, v besedilu pa osebne podatke: ali gre za individualno ali skupinsko prijavo, ime in priimek ter datum rojstva vsakega člana, kontaktni naslov elektronske pošte in telefon.
Ob prijavi bo osebje OZE NŠK posredovalo vsa navodila o uporabi portala in bo na razpolago za tehnično pomoč. Vsak sodelujoči bo lahko prosil za dostop do največ 15 map, ki vsebujejo fotografije v nizki ločljivosti. Sodelujoči bo evidentiral fotografije, ki bodo sestavljale dokončni seznam fotografske galerije (končnega izdelka), po navodilih, ki jih bo dobil od OZE NŠK.

4. člen: značilnosti končnega izdelka
Sestavljena fotografska galerija naj vsebuje sledeče elemente:
1) naslov
2) kratek opis vsebine
3) od 10 do 20 fotografij – vsako naj spremlja kratka didaskalija.
Sodelujoče vabimo, da svoje galerije sestavijo v dvojezični slovensko-italijanski obliki, sprejemamo pa tudi izdelke samo v slovenščini ali italijanščini.

5. člen: ocenjevalna komisija
Ocenjevalno komisijo sestavljata dva predstavnika OZE NŠK in dva predstavnika Društva Bubnič-Magajna.

6. člen: nagrada in objava
Fotografska galerija, ki jo bo ocenjevalna komisija ocenila za najboljšo, bo nagrajena in objavljena na spletnem portalu Fototeka.it. Denarno nagrado bo prispevalo Društvo Bubnič-Magajna. Komisija si pridružuje pravico objave tudi drugih posebno kakovostnih fotogalerij, ki pa ne bodo nagrajene.