COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Berimo z Rovko črkolovko

Kje: Oddelek za mlade bralce, Trst

Kdo: 5. r. osnovne šole, 1. r. nižje srednje šole

 

Bralno tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko je izviren pristop k spodbujanju branja in izboljšanju bralnih navad med petošolci in šestošolci (v Italiji: 5. r. OŠ in 1. r. NSŠ) v obliki vodenega bralnega tekmovanja.

Po opažanjih in rezultatih raziskav se namreč ravno v tej starostni skupini otrok zanimanje za branje in posledično opravljanje bralne značke naglo zmanjšuje. Z bralnim tekmovanjem želimo ustvariti razredno klimo, ki bi bila pozitivno naravnana do branja in pri tem vključiti čisto vse posameznike tako izjemne bralce kot tudi tiste, ki imajo odpor do branja. Organizirali smo torej bralno tekmovanje ne za posameznike, temveč za celotno razredno skupnost. Pogoj, da se razred kvalificira je, da vsak izmed posameznikov v času tekmovanja prebere vsaj eno knjigo.

Na tak način želimo vključiti čisto vse posameznike iz te populacije in spodbujati medvrstniško kolegialnost, povezanost, možnost sodelovanja ter timsko delo. Sodelujoči učenci imajo prek spletne strani https://bralnotekmovanje.si/ možnost si knjige med seboj priporočati, se o njih pogovarjati, si izmenjevati mnenja in to ne samo znotraj ene oddelčne skupnosti, temveč tudi z vrstniki iz drugih šol.

Tekmovanje Berimo z Rovko Črkolovko v organizaciji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je prvič zaživelo v šolskem letu 2016/17, ko se ga je udeležilo 344 petošolcev iz enajstih obalnih osnovnih šol. V štirih mesecih so učenci prebrali skupno 1629 knjig. Na spletni strani, oblikovani za namene tekmovanja, so udeleženci v tem času objavili 1217 mnenj o prebranih knjigah in oddali 3644 glasov. Učenci so, razen redkih izjem, vzporedno z bralnim tekmovanjem opravili tudi bralno značko.

V šolskem letu 2017/18 je Rovka Črkolovka prečkala mejo in spodbudila tudi 52 otrok iz petih naših mestnih osnovnih in nižjih srednjih šol k sodelovanju. Tekmovanje se je zaključilo 8. februarja.