COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Cenik

ČLANARINA - ISCRIZIONE

EUR

Pravne osebe - Persone pubbliche

26,00

Odrasli uporabniki - Utenti adulti

13,00

Dijaki po 18. letu, študenti, upokojenci
Alunni dopo i 18. anni, studenti, pensionati

26,00

Otroci in mladina do 18. leta, Slovenci v zamejstvu in po svetu ter brezposelni s potrdilom Zavoda za zaposlovanje
Bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni, sloveni d'oltreconfine e disoccupati con certificato dell'Ufficio di collocamento

brezplačno - gratis

IZKAZNICA - TESSERA

EUR

Ob vpisu - All'iscrizione

brezplačno - gratis

Izgubljena - Smarrita

4,00

ZAMUDNINA – MOROSITÀ

EUR

Dnevna zamudnina za knjigo – Morosità giornaliera per singola copia

0,30

ODŠKODNINE-RISARCIMENTI

Za izgubljeno ali uničeno gradivo zaračunavamo realno vrednost gradiva in stroške opreme nadomestnega gradiva
Per il materiale perso o danneggiato si rimborsa il valore reale del materiale più le spese di elaborazione

EUR

Stroški opreme - za enoto / spese elaborazione - per copia

4,00

Poškodovana nalepka - danneggiamento etichetta

2,00

Vezava gradiva - rilegatura

7,00

BUKVARNA (odpisane knjige - libri scartati)

EUR

Enota - copia

1,00 EUR

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA za knjigo – PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

EUR

Slovenija - Slovenia / za knjigo - per libro

7,00

Splošne knjižnice Obalno-kraškega območja / za knjigo za študijske in znanstveno-raziskovalne namene - per libro a scopo di studio e ricerca

brezplčano - gratis

Tujina - estero / za knjigo - per libro

22,00

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA fotokopije ali skeniranje
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO fotocopie o scanne

EUR

Slovenija - Slovenia

2,50 + stroški fotokopiranja/skeniranja

Splošne knjižnice Obalno-kraškega območja za študijske in znanstveno-raziskovalne namene - a scopo di studio e ricerca

0,00 + stroški fotokopiranja/skeniranja

Tujina - estero

po realnih stroških - spese effettive

FOTOKOPIRANJE, PRINTANJE, SKENIRANJE, FOTOGRAFIRANJE
FOTOCOPIE, STAMPE, SCANNERIZZAZIONE

A4 enostransko

A3 enostransko

A4 dvostransko

A3 dvostransko

Fotokopiranje

črnobelo:

0,15 eur

0,20 eur

0,20 eur

0,30 eur

barvno:

0,50 eur

0,80 eur

1,00 eur

1,50 eur

Tiskanje

črnobelo:

0,10 eur

0,15 eur

0,15 eur

0,20 eur

barvno:

0,40 eur

0,60 eur

0,80 eur

1,20 eur

Skeniranje (do 70% knjige)

digitalna oblika:

0,20 eur

0,20 eur

0,20 eur

0,20 eur

črnobeli izpis:

+ 0,15 eur

+ 0,20 eur

+ 0,20 eur

+ 0,30 eur

barvni izpis:

+ 0,50 eur

+ 0,80 eur

+ 1,00 eur

+ 1,50 eur

NEPREVZETO NAROČENO ALI REZERVIRANO GRADIVO NA ENOTO
MATERIALE PRENOTATO NON PRELEVATO - PER L'UNITÀ

1,00 EUR

NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA - AFFITO SPAZI

58,00 EUR / ura - per ora