COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

GO – Slovenščina v vrtcu

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico (NŠK) vabi na predstavitev monografije SLOVENŠČINA V VRTCU, poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji (avtorici: Barbara Baloh in Maja Melinc Mlekuž) v sredo, 8. novembra 2023, ob 18.00 v Feiglovi knjižnici v Gorici. Z avtoricama se bo pogovarjala ravnateljica Sonja Klanjšček.

Znanstvena monografija vsebinsko opredeljujejo didaktiko slovenščine v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji od poslanstva, specifike in pričakovanj predšolskega izobraževanja do izzivov seznanjanja s slovenščino, učenja/poučevanja slovenščine, dvo-/večjezičnega razvoja otrok ter poznavanja širšega družbenega konteksta Slovencev v Italiji. Namen monografije je sintetiziranje dosedanjih znanstvenih spoznanj s področja zgodnjega učenja/poučevanja slovenščine in hkratno uvajanje aktualnih spoznanj, pa tudi dopolnjevanje in aktualiziranje obstoječega znanja s spoznanji stroke in novejših raziskovalnih dognanj.

 

 

 

 

Datum

08. 11. 2023
Dogodek je potekel

Ura

18:00

Kje

KNJIŽNICA D. FEIGEL
Korzo Verdi 52, 34170 Gorica