COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

ARHIVI INSTITUCIJ

Kulturne, politične, gospodarske, izobraževalne in socialne ustanove (s klikom na vsako ime si lahko ogledate podroben opis fonda):

CCiril-Metodova šola pri Sv. Jakobu (1888-1930) 
 Corriere di Trieste (1945-1960) 
ČČeská beseda (kasneje Československá beseda1909-1939) 
DDemokratična fronta Slovencev (1947-1955) 
 Društvena gostilna – Prosek (Trattoria sociale – Prosecco1905 –) 
GGoriška matica (Unione editoriale goriziana, 1919-1941) 
IINFORIT (1946-1958) 
KKmetijska in vrtnarska družba za Trst in okolico (Società agricola triestina1894-1932) 
 Konsumno in gospodarsko društvo v Križu (Unione cooperativa di consumo a Santa Croce1898-1934) 

M

Mladinska iniciativa (1960-1966)

 

 Mladinski raziskovalni tabor Barkovlje ’81
 
 Mladinski raziskovalni tabor Doberdob ’82
 
 Mladinski raziskovalni tabor Benečija ’83
 
 Mladinski raziskovalni tabor Dolina ’84
 
 Mladinski raziskovalni tabor Sovodnje ’85 in ’93
 
 Mladinski raziskovalni tabor Kanalska dolina ‘86
 
 Mladinski raziskovalni tabor Devin ’87
 
 Mladinski raziskovalni tabor Brda ’88
 
 Mladinski raziskovalni tabor Rezija ’89
 
 Mladinski raziskovalni tabor Repentabor ’90
 
NNeodvisna socialistična zveza (Unione socialista indipendente, 1948-1968) 
OObrtnijsko društvo Barkovlje (Società cooperativa industriale di Barcola1883-1935) 
 Odbor za proslavo bazoviških žrtev (1945-2012) 
 Odbor za zgraditev Kulturnega doma (1946-1965) 
 Osnovna šola Bazoviški junaki v Rojanu (1862 – 1999) 
PPerva vrdelska mertvaška bratovščina (Pogrebno društvo na Vrdeli – Sv. Ivan, 1869 –) 
 Planinski dom Mangart (1972-1991) 
 Pogrebno društvo Jožef Arimatej v Lonjerju (Società funeraria Jožef Arimatej in Longera, 1893-1952) 
 Pogrebno društvo v Barkovljah (Società funeraria di Barcola, 1872 – 1981?) 
 Pogrebno društvo v Rojanu (Società funeraria di Roiano, 1891-) 
 Il Progresso (1945-1955) 
RRazgledi in drugi časopisi (1946-1959) 
SSLORI – Slovenski raziskovalni inštitut (1974-1995) 
 Slovenska demokratska zveza (1947-1968) 
 Slovenska obrtna nadaljevalna šola 
 Slovensko-italijanska antifašistična unija / Unione antifascista italo-slovena (1945-1954) 
 Srečanje učencev Ciril-Metodove šole (1969-1988) 
ŠŠolsko društvo (1922-1927) 
TTednik Soča (1947-1963) 
 Tiskarna Edinost (Tipografia consorziale, 1930-1945, Zadružna tiskarna, 1945-1952, Graphis, 1952- ) 
 Tržaška posojilnica in hranilnica (Cassa triestina di credito e depositi, 1891-1942) 
UUIVOD (1945-1956) 
ZZadruga opravičenih posestnikov – Gropada 
 Zbor Jacobus Gallus (1959 -, prej z imenom Komorni zbor Trst, 1945-1959) 
 Zveza društev telesne vzgoje / Unione circoli educazione fisica (1945-1952) 
 Zveza enotnih razrednih sindikatov STO-ja / Confederazione sindacati unici classisti del TLT (1945-1961) 

 

Ostali fondi, ki jih hranimo na OZE in za katere so podrobni popisi v pripravi:

H Hranilnica in posojilnica – Boljunec   J Jadranska banka   K Kasta, Kmečka zveza    M  Mladinski raziskovalni tabor  1991-1998    P Prosvetno društvo Barkovlje, Prosvetno društvo France Prešeren, Prosvetno društvo Ivan Cankar, Prosvetno društvo Rade Pregarc, Prosvetno društvo Simon Jenko, Prosvetno društvo Slavko Škamperle   R Revija Galeb   S Slovenska prosvetna zveza / Slovensko-hrvaška prosvetna zveza   Z Zveza vojnih invalidov