COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

ARHIVI INSTITUCIJ

Kulturne, politične, gospodarske, izobraževalne in socialne ustanove (s klikom na vsako ime si lahko ogledate podroben opis fonda):

CCiril-Metodova šola pri Sv. Jakobu (1888-1930)
 Corriere di Trieste (1945-1960)
ČČeská beseda (kasneje Československá beseda1909-1939)
DDemokratična fronta Slovencev (1947-1955)
 Društvena gostilna – Prosek (Trattoria sociale – Prosecco1905 –)
GGoriška matica (Unione editoriale goriziana, 1919-1941)
IINFORIT (1946-1958)
KKmetijska in vrtnarska družba za Trst in okolico (Società agricola triestina1894-1932)
 Konsumno in gospodarsko društvo v Sv. Križu (Unione cooperativa di consumo a Santa Croce1898-1934)
MMladinska iniciativa (1960-1966)
NNeodvisna socialistična zveza (Unione socialista indipendente, 1948-1968)
OObrtnijsko društvo Barkovlje (Società cooperativa industriale di Barcola1883-1935)
 Odbor za proslavo bazoviških žrtev (1945-2012)
 Odbor za zgraditev Kulturnega doma (1946-1965)
 Osnovna šola Bazoviški junaki v Rojanu (1862 – 1999)
PPerva vrdelska mertvaška bratovščina (Pogrebno društvo na Vrdeli – Sv. Ivan, 1869 –)
 Planinski dom Mangart (1972-1991)
 Pogrebno društvo Jožef Arimatej v Lonjerju (Società funeraria Jožef Arimatej in Longera, 1893-1952)
 Pogrebno društvo v Barkovljah (Società funeraria di Barcola, 1872 – 1981?)
 Pogrebno društvo v Rojanu (Società funeraria di Roiano, 1891-)
 Il Progresso (1945-1955)
RRazgledi in drugi časopisi (1946-1959)
SSLORI – Slovenski raziskovalni inštitut (1974-1995)
 Slovenska demokratska zveza (1947-1968)
 Slovenska obrtna nadaljevalna šola
 Slovensko-italijanska antifašistična unija / Unione antifascista italo-slovena (1945-1954)
 Srečanje učencev Ciril-Metodove šole (1969-1988)
ŠŠolsko društvo (1922-1927)
TTednik Soča (1947-1963)
 Tiskarna Edinost (Tipografia consorziale, 1930-1945, Zadružna tiskarna, 1945-1952, Graphis, 1952- )
 Tržaška posojilnica in hranilnica (Cassa triestina di credito e depositi, 1891-1942)
UUIVOD (1945-1956)
ZZadruga opravičenih posestnikov – Gropada
 Zbor Jacobus Gallus (1959 -, prej z imenom Komorni zbor Trst, 1945-1959)
 Zveza društev telesne vzgoje / Unione circoli educazione fisica (1945-1952)
 Zveza enotnih razrednih sindikatov STO-ja / Confederazione sindacati unici classisti del TLT (1945-1961)

 

Ostali fondi, ki jih hranimo na OZE in za katere so podrobni popisi v pripravi:

H Hranilnica in posojilnica – Boljunec   J Jadranska banka   K Kasta, Kmečka zveza   P Prosvetno društvo Barkovlje, Prosvetno društvo France Prešeren, Prosvetno društvo Ivan Cankar, Prosvetno društvo Rade Pregarc, Prosvetno društvo Simon Jenko, Prosvetno društvo Slavko Škamperle   R Revija Galeb   S Slovenska prosvetna zveza / Slovensko-hrvaška prosvetna zveza   Z Zveza vojnih invalidov