COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

ARCHIVI DELLE ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

Enti culturali, economici, educativi e scolastici, sociali (clicare su ciascun nome per visualizzare una descrizione dettagliata in sloveno):

CCiril-Metodova šola pri Sv. Jakobu (Scuola della società dei S.S. Cirillo e Metodio, 1888-1930)
 Corriere di Trieste (1945-1960)
ČČeská beseda (kasneje Československá beseda1909-1939)
DDemokratična fronta Slovencev  (Fronte democratico degli sloveni)(1947-1955)
 Društvena gostilna – Prosek (Trattoria sociale – Prosecco1905 –)
G

Goriška matica

(Unione editoriale goriziana, 1919-1941)

IINFORIT (1946-1958)
KKmetijska in vrtnarska družba za Trst in okolico (Società agricola triestina1894-1932)
 Konsumno in gospodarsko društvo v Sv. Križu (Unione cooperativa di consumo a Santa Croce1898-1934)
M

Mladinska iniciativa (1960-1966)

 

Mladinski raziskovalni tabor Barkovlje ’81(Seminari di ricerca sul campo per i giovani Barcola81)

 

Mladinski razsikovalni tabor Benečija ’83(Seminari di ricerca sul campo per i giovani Benecia ’82)

 

Mladinski raziskovalni tabor Doberdob ’82 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Doberdob ’82)

 

Mladinski raziskovalni tabor Dolina ’84 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Dolina ’84)

 

Mladinski raziskovalni tabor Sovodnje ’85 in ’93 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Savogna ’85 e ’93)

 

Mladinski raziskovalni tabor Kanalska dolina ’86 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Val Canale ’86)

 Mladinski raziskovalni tabor Devin ’87 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Devin ’87
 Mladinski raziskovalni tabor Brda ’88 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Devin ’87)
 Mladinski raziskovali tabor Rezija ’89 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Rezija ’89)
 Mladinski razsikovalni tabor Repentabor ’90 (Seminari di ricerca sul campo per i giovani Repentabor ’90)
N

Neodvisna socialistična zveza (Unione socialista indipendente, 1948-1968)

OObrtnijsko društvo Barkovlje (Società cooperativa industriale di Barcola1883-1935)
 Odbor za proslavo bazoviških žrtev (1945-2012)
 Odbor za zgraditev Kulturnega doma (1946-1965)
 Osnovna šola Bazoviški junaki v Rojanu (1862 – 1999)
PPerva vrdelska mertvaška bratovščina (Pogrebno društvo na Vrdeli – Sv. Ivan, 1869 –)
 Planinsk dom Mangart (1972-1991)
 Pogrebno društvo Jožef Arimatej v Lonjerju (Società funeraria Jožef Arimatej in Longera, 1893-1952)
 Pogrebno društvo v Barkovljah (Società funeraria di Barcola, 1872 – 1981?)
 Pogrebno društvo v Rojanu (Società funeraria di Roiano, 1891-)
 Il Progresso (1945-1955)
RRazgledi in drugi časopisi (1946-1959)
SSLORI – Slovenski raziskovalni inštitut (1974-1995)
 Slovenska demokratska zveza (1947-1968)
 Slovenska obrtna nadaljevalna šola
 Slovensko-italijanska antifašistična unija / Unione antifascista italo-slovena (1945-1954)
 Srečanje učencev Ciril-Metodove šole (1969-1988)
ŠŠolsko društvo (1922-1927)
TTednik Soča (1947-1963)
 Tiskarna Edinost (Tipografia consorziale, 1930-1945, Zadružna tiskarna, 1945-1952, Graphis, 1952- )
 Tržaška posojilnica in hranilnica (Cassa triestina di credito e depositi, 1891-1942)
UUIVOD (1945-1956)
ZZadruga opravičenih posestnikov – Gropada
 Zbor Jacobus Gallus (1959 -, prej z imenom Komorni zbor Trst, 1945-1959)
 Zveza društev telesne vzgoje / Unione circoli educazione fisica (1945-1952)
 Zveza enotnih razrednih sindikatov STO-ja / Confederazione sindacati unici classisti del TLT (1945-1961)

 

Altri fondi archivistici presenti e per i quali sono in preparazione inventari:

H Hranilnica in posojilnica – Boljunec   J Jadranska banka   K Kasta, Kmečka zveza   P Prosvetno društvo Barkovlje, Prosvetno društvo France Prešeren, Prosvetno društvo Ivan Cankar, Prosvetno društvo Rade Pregarc, Prosvetno društvo Simon Jenko, Prosvetno društvo Slavko Škamperle   R Revija Galeb   S Slovenska prosvetna zveza / Slovensko-hrvaška prosvetna zveza   Z Zveza vojnih invalidov