COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

OSEBNI FONDI

Posamezniki, ki so krojili kulturno, družbeno, politično in gospodarsko življenje slovenske narodne skupnosti v Italiji od 19. stoletja dalje (s klikom na vsako ime si lahko ogledate podroben opis fonda):

Andrej Budal (Štandrež, 1889 – Trst, 1972)
C
Cupin, Darij (Milje (TS) 1939-    )
ČAndrej Čok (Lonjer, 1884 – S. Giminiano, 1942)
 Ivan Marija Čok (Lonjer, 1886 – New York, 1948)
DGojmir Demšar (Mokronog, 1915 – Trst, 2012)
 Marjan (Mario) Dolgan (Trst, 1923 – Gorica, 1996)
FJanko Furlan (Mavhinje, 1888 – Nabrežina, 1967)
GDrago (Carlo) Godina (Škedenj, 1876 – Trst, 1965)
HDušan Hreščak (Lokve pri Divači, 1909 – Trst, 1991)
 Stanka Hrovatin (Trst, 1929 –)
 Franc Husu (Prosek, 1915 – Rim, 2003)
J
Zorko Jelinčič (Log pod Mangartom, 1900 – Trst, 1965)
KAnton Kacin (Spodnja Idrija, 1901 – Trst, 1984)
 Anton Kapelj (Stara Sušica pri Košani, 1920 – Sežana,1998)
 Pavla in Tončka Kolarič (Trst 1905 – Trst 1990, Trst 1906 – Trst 1990)
 Franjo Kosovel (Trst, 1906 – Trst, 1990)
 Družina Košuta (Trst 1930-1980)
L
Eugenio Laurenti (Trst, 1913 – Trst, 1993)
MMario Magajna (Trst, 1916 – Trst, 2007)
 Anica Martelanc (Barkovlje, 1890 – Ljubljana, 1986)
PDrago Pahor (Škedenj, 1905 – Trst, 1980)
 Roman Pahor (Trst 1903 – Izola 1951)
 Ivan Pertot (Ljubljana 1933 – Nabrežina 2020)
 Just Pertot (Barkovlje, 1876 – Zagreb, 1952)
 Bortolo Petronio (Piran, 1897 – Koper, 1989)
 Družina Purger (1810-1892)
SDružina Slavik (1900-2011)
Š
Vojka Šmuc (Logatec 1923 – Knin 1944)
TVenceslav – Slavko Tuta (Tolmin, 1908 – Tržič, 1980)
VFran Venturini (Boljunec, 1882 – Ljubljana, 1952)
 Ubald Vrabec (Trst, 1905 – Izola, 1992)
ŽDrago Žerjal (Boršt, 1903 – Koper, 1991)
  

Ostali fondi, ki jih hranimo na OZE in za katere so podrobni popisi v pripravi:

A Karlo Avguštinčič   B Andrej Bahun, Milan Bolčič, Karla Brana, Družina Briščik, Albin Bubnič, Družina Budin   C Družina Caharija   Č Ljubo Černe, Josip Čibej   D Jože Dekleva, Družina Delcraz-Mora   F Ferdinand Ferjančič, Karel Ferluga, Peter Flander, Constantino Franovich    G Danilo Glavina, Giovanni Gustinčič   K Družina Kalister, Eleonora Kerkoč Križmar, Valerija Kocijančič – Špela, Igor Kosmina, Jože Kosovel, Zmago Košuta, Josip Križman, Angel Kukanja   L Matija in Avgustin Lah   M Srečko Merlak   N Ivan Novak   O Josip Ota   P Francesco Pečar, Milivoj Pertot, Ivanka Piščanc, Družina Pregarc   R Boris Race, Sergij Radovič, Stanislav Renko   S Družina Samec, Mara Samsa, Družina Sardoč, Ferdinand Starec, Ernest Suban in Ljudmila Hrovatin   Š Ivan Šavlji, Karel Šiškovič, Franc Škerlj, Družina Škrinjar, Josip Šuštaršič   T Marija Trebec, Vladimir Turina, Angel Turk   U Armid Ukmar