COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

TEMATSKE ZBIRKE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Gradivo, ki ga je osebje OZE zbralo ob raziskovanju ali načrtnem nabiranju obstoječega gradiva na izbrano temo (s klikom na vsako ime si lahko ogledate podroben opis fonda):

DDelavska enotnost (1944-1986)
 Delavsko gibanje (1890-1988)
 

Dijaško delovanje (1968-1983)

 Drugi tržaški proces, 1941 (začetek 20. st.-2010)
 Društva pod fašizmom (1920-1939)
EEnotna manifestacija v Gorici (1984)
FFašizem (1925-1942, 1948-1986)
GGlobalna zakonska zaščita (1954-2001)
 Goriška in Beneška Slovenija (1855-1925)
 Gortanov proces (1929)
 Gregorčičeva založba, Založništvo tržaškega tiska in Gospodarstvo, Primorski dnevnik (1945-1990)
IItalijansko šolstvo (1918-1977)
KKulturna društva na Tržaškem (1845-1927)
LLjudska štetja (1910-2001)
MMednarodna konferenca o manjšinah 1974 in sorodne teme (od petdestih let dalje)
NNarodni dom v Trstu (1900-)
PPolitično društvo Edinost in časopis Edinost (1874-1928)
 Procesi, konfinacije, internacije, zapori (1926-1943)
 Protifašistično delovanje, rapalska pogodba, volitve 1921-1924 (1920-1940)
 Prva svetovna vojna (1914-1918)
 Prvi tržaški proces (1930-2012)
SSlovenska manjšina v Italiji (1945-1991)
 Slovenci v videmski pokrajini (1866-1996)
 Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) (1946-1997)
 Spomenice in resolucije (1945-1978)
 Sporazumi med Jugoslavijo in Italijo (1947-1975)
 SR Slovenija in SFR Jugoslavija
 STEDO (1965)
ŠŠola in Družba sv. Cirila in Metoda (1893-1930)
TTelovadno društo Sokol (1869-1941)
 Trgovsko-obrtna zadruga (1906-1941)
 Tržaška kreditna banka TKB (1959-1997)
UUpravni dokumenti iz tržaškega območja (1741-1938)
VVolitve (Občina Trst – Avstrijski državni zbor1873-1913)
ZZadruge in druge gospodarske ustanove na Goriškem (1900-1927)
 Zadruge in druge gospodarske ustanove na Tržaškem (1874-1938)
 Zadružna zveza (1907-1928)
 ZVU – Zavezniška vojaška uprava (1945-1954)
ŽŽenske organizacije (1945-1997)

Ostali fondi, ki jih hranimo na OZE in za katere so podrobni popisi v pripravi:

D DOSP   E Emigracija, Etnografija   I Izseljenstvo   K Kanalska dolina   N Narodna delavska organizacija, NOB   R Rezija, Rod modrega vala   S Slovenci v Italiji   Š Šolstvo